Ohlédnutí za seminářem V Něm žijeme, pohybujeme se, jsme...

26.07.2017 15:53

TANEC S LAHASHEM


Podobenství o kvasu

A dále řekl: "K čemu přirovnám Boží království? Je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všechno prokvasí." (LK 12-13)


Číst Bibli může znamenat interpretovat její texty, překládat je každým svým nádechem, činem i spočinutím do mnoha jazyků, které nám byly dány. Jedním z nich je řeč těla, gesta, pohyby tváře, rukou...

Tanec není nahodilým zmítáním se za zvuků hudby (toho zvláštního nehmotného projevu člověčenství, kterým vystupujeme, podobně jako slovem, ze svých těl do prostoru...). Tanec má svůj řád daný rytmem, jímž symbolicky i hmotně spojuje v daném prostoru a čase Uvnitř a Vně. Snad proto je nezastupitelně přítomen v celých dějinách lidské kultury, ať už se jeho úloha jakkoli skutečně, anebo zdánlivě, proměňuje...

Biblické tance, jak nás s nimi 20.5. v Domečku seznámily během celodenního semináře ženy ze společenství LAHASHEM, jsou ovšem něčím víc: hlubokým usebráním se, MODLITBOU!

 Každé gesto zde má zvláštní smysl, každý pohyb je symbolem něčeho trvajícího: životadárné vody, srdce, otevírajícího se Lásce Boží, odhodláním za ni bojovat, ohněm, který rozehřívá zkřehlá těla a láme obruče temnoty...

Celý den, prožitý onoho 20.května v Domečku byl pro mne v každém okamžiku hlubokou zkušeností přítomnosti Boží. Když pomyslím na tváře žen, které se tam sešly, na oči, kterými se smály i plakaly odevzdávanou bolestí, úlevou i radostí, na vřelost, v níž jsme se hřály, na pohostinství a sounáležitost, které jsme směly zakusit, věřím, že mohu za všechny zúčastněné upřímně říci: díky Vám, drahé naše  sestry z Lahashem! Díky Bohu!

                                                                                                                                Radka Johana Ježková

 

—————

Zpět


Kontakt

Biblické a izraelské tance

Římskokatolická farnost Plzeň - Severní předměstí, Komenského 17, 323 13 Plzeň

Zpřátelené weby

Komunita Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce

Komunita Noe 

FARNOST SV. FRANTIŠKA A KLÁRY Plzeň

Křesťanské společenství Plzeň

Verše