Některé texty a materiály

Zdroj izraelských písní , jejich autorů a anglických překladů naleznete ZDE

Chválím tanec ( od sv. Augustina )

 

Chválím tanec

 

Chválím tanec, neboť osvobozuje člověka od tíže věcí,

spojuje jednotlivce se společenstvím.

 

Chválím tanec, který vše vyžaduje a vše podporuje,

zdraví a jasného ducha a vzlet duše.

 

Tanec je proměna prostoru, Času a člověka,

který je stále v nebezpečí se rozpadnout,

stát se zcela rozumem, zcela vůlí anebo zcela citem.

 

Tanec ale vyžaduje celého člověka,

který je zakotven ve svém středu,

který není posedlý

chtivostí po člověku nebo věcech

a ďábelskou osamělostí ve  svém vlastním Já.

 

Tanec požaduje osvobozeného

člověka ve vzletu,

v rovnováze všech sil.

 

Chválím tanec.

Ó člověče, uč se tančit, jinak andělé v nebi

nebudou vědět, co si  s tebou počít.

 

Sv. Augustin

Jsem žena (modlitba tancem)

 

                                

Tento obrázek s textem (bez vodoznaku) v podobě pohlednice, záložky nebo plakátu  můžete zakoupit v Komunitě Blahoslavenství .

               email: dolany.dilna@blahoslavenstvi.cz                      Věra Kulišťáková - mobil: 776 094 303

Jsem žena .mp3 (5,4 MB)

Text JSEM ŽENA ( Jana Ř.)

 

Hudba: Barry a Batya Segal (1993)

Původní text: Hodu L’Adonay (Vzdávám ti díky Bože)

Modlitba tancem. Uzdravení ženství ženy před pohledem milujícího Otce. ( Text k duchovnímu cvičení Jsem žena posíláme jen na osobní žádost.  Nechceme , aby se volně šířil po internetu. Díky za pochopení. )

 

1. Jsem žena…

Gesto : Dvě otočky na 4 doby doprava, náznak pravou  rukou – točící se sukně…

2. Dávám lásku…

Gesto: Pravou ruku si položím dlaní na srdce…

 

3… a život.

Gesto: Levou ruku si dlaní položím na břicho…

4. Jsem domov pro všechny, které jsi mi svěřil….

Gesto: Nad hlavou spojenými dlaněmi vytvořím širokou stříšku, jsem pod ní…

5. Všude kam jdu, jdu s Tebou….

Gesto: Ruce překřížené na prsou, jako „pečeť“. Otočka vpravo na 4 doby.

 

6. … a přináším pokoj.

Gesto: Rukama před sebou, dlaněmi dolů opisuji pomalý, hladivý pohyb do stran a k sobě.

 

 

7. Protože Tvůj prapor nade mnou je láska!

Gesto:  Pravá ruka nad hlavou pomalu „vlaje“ do stran.

Píseň písní, 2,4 :“On mě uvedl do domu vína, jeho prapor nade mnou je láska.“

8. Všude kam jdu, jdu s Tebou….

Gesto: Ruce překřížené na prsou jako „pečeť“. Otočka vlevo na 4 doby.

9.  A přináším světlo…

Gesto: Ruce před sebou dotýkajícími se nahoře prsty a dolní části dlaní (štěrbina), vytvářejí „světlo“

 

 

10. Protože tvůj prapor nade mnou je milosrdenství.

Gesto: Levá ruka nad hlavou pomalu „vlaje“ do stran.

 

11. Jsem strom, zasazený u tekoucích vod …

Žalm 1,3 : „Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá.“

Gesto:  Sedneme si na bobek, ruce se dotýkají prsty podlahy. Pak se pomalu zvedáme, ruce před sebou naznačují stoupající mízu v kmenu. Nakonec se rozvětví do koruny nad hlavou.

 

12. …jehož listí neuvadá,…

Gesto: Prsty na rukou naznačují pohyb listí – třepetání se ve větru.

13. …a který své ovoce dává v pravý čas.

Gesto:  Jedna dlaň po druhé „uchopuje „ ovoce ze stromu. Dlaněmi před sebou vytvoříme „misku“ a díváme se na své ovoce.

14. Lásku a život.

Gesto: Pravou ruku si přiložíme dlaní na srdce, levou na břicho.

Obě dlaně před sebe, „miska“ – nabízím své ovoce.


Kontakt

Biblické a izraelské tance

Římskokatolická farnost Plzeň - Severní předměstí, Komenského 17, 323 13 Plzeň

Zpřátelené weby

Komunita Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce

Komunita Noe 

FARNOST SV. FRANTIŠKA A KLÁRY Plzeň

Křesťanské společenství Plzeň

Verše